Iranian Agriculture News Agency

در سالجاری برای تعداد 586 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان بوشهر دوره های آموزشی برگزار شده و تاکنون تعداد 282 نفر از آنها ،گواهینامه پایان دوره آموزشی دریافت نموده اند.

آموزش بیش از 500 نفر بهره بردار بخش کشاورزی استان بوشهر در سال جاری

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این آموزش ها با حجم 1172نفر روز در زمینه سرویس و نگهداری تراکتور، مبارزه باملخ صحرایی، اثربخشی و نگهددار ی پروژههای آبخیزداری ، هویتگذاری دام، کشت گلخانهای،آموزش زنبورداری ، آمارگیری زنبورستانهای استان و بیمه محصولات اجرا گردیده است .

مصطفی قایدی افزود: گواهینامه های آموزشی صادره از جمله مدارکی است که در اخذ تسهیلات بانکی بهره برداران نقش بسیار موثری دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید