Iranian Agriculture News Agency

400 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بوشهر در سال زراعی جاری به کشت کلزا اختصاص داده شده است که پیش بینی می شود از این سطح کشت، بیش از 400 تن کلزا برداشت شود.

400هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بوشهر به زیر کشت کلزا می رود

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: در سال گذشته بالغ بر بیش از 100 هکتارکشت کلزا داشته ایم که میزان تولید آن 112 تن بوده است و در سال جاری تعهد این مدیریت 400 هکتا رمی باشد که 200 هکتار آن آبی و 200 هکتار نیز به صورت دیم کشت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: به منظور بهبود کمی و کیفی تولید این محصول کارگاه آموزشی ترویجی کز ا با حضور 30 نفر از کشاورزان دهستان انگالی در مرکز جهاد کشاورزی دهستان انگالی از توابع شهرستان بوشهر برگزار گردید.

کبری توکلی افزود: محوریت این کارگاه آموزشی ، تسهیل در مراحل کاشت، داشت و برداشت کلزا بوده است.

توکلی اظهار داشت: کلزا یکی از مهمترین گیاهان زراعی که از دانه آن جهت تولید روغن استفاده می شود. مبداء آن کشورهای آسیای میانه و اروپا است. به دلیل وجود گونه هایی با خصوصیات متفاوت امکان کشت آن در شرایط سرد، گرم و معتدل دنیا وجود دارد . مقاومت به شوری کلزا حدودأ از گندم بیشتر و از جو کمتر است. درحال حاضر بجز نخود که به علت نداشتن بازار اقتصادی مناسب امکان کشت آن درسطح وسیع وجود ندارد کلزا تنها گیاهی است که درتناوب با گندم و جو می تواند به عنوان یک محصول پائیزه اقتصادی کشت شود و ضمن تولید، نقش بسیار مؤثری درکنترل آفات خاک زی دراراضی دیم استان داشته باشد .

وی گفت: کز ا (Brassica napus) یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی 45-40 درصد روغن و35-25 درصد پروتئین میباشد و روغن آن به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع و درصد پایین استدهای چرب اشباع همانند زیتون، جز ء با کیفیت ترین روغن های خوراکی است .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید