Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: کارگاه آموزشی راه های مبارزه با جوندگان مضر محصولات کشاورزی با حضور 20 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان در دهستان انگالی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی جوندگان مضر محصولات کشاورزی در شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، کبری توکلی افزود: جوندگان مضر کشاورزی و بویژه موش ها، با تغذیه از محصولات کشاورزی، بعضا خسارت جبران ناپذیر اقتصادی و بهداشتی به جوامع انسانی وارد نموده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر اظهار داشت: موثرترین و اقتصادی ترین راهبردهای کنترل صحیح جوندگان استفاده از مدیریت تلفیقی آفات (IPM) بر علیه این موجودات هوشمند می باشد .

توکلی گفت: جوندگان به گروهی از جانوران پستاندار گفته می شود که از روی خصوصیات دندانها از سایر گروهها متمایز می شوند. بدین ترتیب که در فک پائین دارای یک جفت و در فاک بالا دارای یک جفت دندان نیش می باشند. این دندانها درشت و ارتفاع آن غیر ثابت و درحال رشد است.

وی اظهار داشت: جدی ترین مشکل جوندگان مضر محصولات کشاورزی تخریب اراضی و تغذیه از محصولات کشاورزی – خسارت انباری-  مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری های مشترک بین موش  و انسان می باشد.

توکلی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی، راههای شیمیایی و غیر شیمیایی مبارزه با جوندگان مضر محصولات کشاورزی آموزش داده شد. همچسین نسبت به معرفی سموم جوندکش معدنی و سم آنتی کواگولانت اقدام و بهره برداران با آخرین متدهای کنترلی جوندگان مضر محصولات کشاورزی آشنا گردیدند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید