Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات مطرح کرد:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: افزایش دما و رطوبت نسبی هوا خصوصا در مناطق ساحلی استان می تواند باعث بروز تنش در بسیاری از محصولات کشاورزی استان بخصوص مرکبات، نخیلات، کنجد و نشای سبزی و صرفی در گلخانه ها شود.

 احتمال بروز تنش در محصولات کشاورزی استان بوشهر باافزایش دما و رطوبت

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، احمد سبحانی افزود: این تنش ها در نخیلات باعث بروز عارضه پژمردگی خوشه خرما، در مرکبات باعث سرخشکیدگی شاخه، ریزش برگ و میوه، سوختگی یک طرفه و کم آبی میوه و در گلخانه منجر باه بوته میری نشاهای سبزی و صیفی می شود.

سبحانی تصریح کرد: افزایش شدید دما باعث فعالیت بیش از حد بعضی از آفات و بیماری ها از جمله کنه های نباتی در مرکبات و نخیلات، شیوع بیماری قارچی ناتراسیا) عامل خشکیدگی شاخه در مرکبات) شیوع بیماری قارچی ماکروفومینا ( عامل بیماری ساق سیاه کنجد) و بوته میری های ناشی از قارچ های ، فایتوفتورا، رایزوکتونیا و فوزاریوم، در نشاها می شود.

وی در پایان سخنان خود، راهکار های کاهش تنش برای باغداران، کشاورزان و گلخانه داران را بدین شرح اعلام نمود:

1-  در باغات نخیلات که امکان آبیاری وجود دارد حتما آبیاری صورت گیرد.

2-  نخیلاتی که امکان آبیاری وجود ندارد جهت تنک خوشه اقدام، شود.

3- از انجام، هر گونه تغذیه تا برطرف شدن شرایط تنش خودداری کنند.

4- دور و میزان آبیاری را در مرکبات با دقت و با توجه به نیاز گیاه تنظیم کنند.

5- حتی الامکان تا برطرف شدن تنش از استفاده کردن سموم، خودداری کنند.

6- دما و رطوبت گلخانه را مرتبا پایش نمایند، سطح خارجی گلخانه ها را پوشش مناسب نمایند.

7- مزارع کنجد در حد نیاز آبیاری نمایند تا از تنش های خشکی و بیماری که منجر به کاهش شدید عملکرد می شود ممانعت گردد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید