Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی:

با استقرار زنبورداران بومی و مهاجر در مناطق مختلف استان هر ساله بیش از 1000 تن عسل کنار تولید می شود که این استان را به قطب تولید عسل کنارکشور تبدیل کرده است .

سالانه بیش از 1000 تن عسل کنار در استان بوشهر تولید می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نظر وجود بیش از 50 هزار هکتار درخت کنار در استان و استقرار زنبورداران در نقاط مختلف، از شهریورماه تا آبان ماه عسل مرغوب و با کیفیت کنار تولید و برداشت می شود. بنابراین به منظور معرفی قابلیت ها و توانمندی های بخش زنبورداری استان و همچنین معرفی عسل کنار استان بوشهر درسطح داخل و خارج ازکشوردرابتدای سال 1397 در کمیته فنی زنبورعسل استان، تصمیم گرفته شدکه با همکاری تشکل های زنبورداری ثبت نشان جغرافیایی عسل کناراستان پیگیری شود و نهایتا باپیگیری و تهیه مستندات و مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ثبت این نشان باعلامت تجاری " GI143 " به نام استان بوشهر انجام شد.

افشین قطبی افزود: از مزایای ثبت نشان جغرافیایی عسل، جلوگیری ازسوء استفاده افراد سودجو از نام عسل کنار استان خواهد بود و امید است با اقدام بموقع اتحادیه زنبورداران استان، عسل های خالص تولیدی استان با نشان و نماد مشخص در بازار عرضه شود.

وی اظهار داشت: اتحادیه تعاونی های زنبورداری استان عهده دار پیگیری آنالیز وآزمایش عسل کنار و استفاده از این نشان را خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و تشکل ها و زنبورداران استان، در خصوصثبت نشان جغرافیایی عسل کنار استان گفت: کیفیت و بازارپسندی بالای عسل کنار در سطح داخل وخارج از کشور، تولید هر ساله بیش از 1000 تن عسل کنار توسط زنبورداران، وجود بیش از 50 هزار هکتار درخت کنار در استان بوشهر و قطب تولید عسل کنار درکشور، فراهم شدن زمینه بهتر صادرات عسل کنار استان، تعیین یک نماد مشخص برای عسل کنار، از مهمترین دلایل این اقدام مهم محسوب می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید