Iranian Agriculture News Agency

برداشت گندم در بوشهر از مرز ۴۶ هزار تن گذشت

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهربا اشاره به اینکه تاکنون ۴۶ هزار تن محصول گندم از اراضی استان برداشت شد، گفت: تاکنون ۴۰ هزار تن محصول گندم از کشاورزان استان بوشهر خریداری و تحویل مراکز و انبارها شده است.

برداشت گندم در بوشهر از مرز ۴۶ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، کبری توکلی با بیان اینکه یکی از مؤثرترین فاکتور در میزان تولید گندم بارش مطلوب باران در فصل کشت محصول است، گفت: متأسفانه در پاییز و زمستان گذشته وضعیت بارش باران نامطلوب بود و به همین سبب اراضی تحت پوشش کشت گندم دیم فاقد محصول شد.

وی از بین بردن محصول اراضی تحت کشت دیم استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در سال زراعی جاری 140 هزار هکتار اراضی استان بوشهر تحت کشت گندم دیم و آبیاری این اراضی بارش باران بود ولی متأسفانه تداوم خشکسالی مانع از تولید محصول در آن اراضی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر از خسارت 100 درصدی محصول اراضی گندم دیم استان بوشهر خبر داد و افزود: خوشبختانه در سال زراعی جاری همه اراضی تحت پوشش کشت گندم بیمه محصولات کشاورزی شدند و محصولات خسارت دیده بر اساس دستورالعمل نوع طرح بیمه‌ای به آنان غرامت پرداخت می‌شود.

توکلی در ادامه با اشاره به برداشت گندم در اراضی استان بوشهر با مشارکت بیش از 320 کمباین خاطرنشان کرد: تاکنون محصول گندم از سطح 15 هزار و 600 هکتار اراضی تحت پوشش گندم آبی برداشت شده است.

وی با اشاره به برداشت گندم از سطح هشت هزار هکتار اراضی دیم اضافه کرد: در مجموع تاکنون 46 هزار و 980 تن محصول گندم از اراضی استان بوشهر برداشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برداشت 6 هزار و 980 تن بذر گندم ادامه داد: در مجموع تاکنون 40 هزار تن محصول گندم برداشت شده تحویل مراکز خرید و انبارها در نقاط مختلف استان بوشهر شده است.

 

خبرنگار: محمد بحرینی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید