Iranian Agriculture News Agency

طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد گندم در بوشهر اجرا می‌شود

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد گندم با محوریت گندم کاران پیشرو، نوآور و برگزیده در سال زراعی 1403-1402 در استان در حال اجرا است.

طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد گندم در بوشهر اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، شهریار مرشدی گفت: طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد گندم با شناسایی نقاط قوت و ضعف گندم کاران محوری و تابعی بامشارکت مرکز تحقیقات، آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی استان و با همکاری مدیریت زراعت در شهرستان دشتستان در دو منطقه حومه برازجان و شبانکاره در حال اجرا است.

مرشدی توضیح داد: با شناسایی عواملی که باعث ایجاد خلاء عملکردی در این مناطق شده است، دو سازه کانون یادگیری در حومه برازجان و سایت جامع الگویی در شبانکاره بر اساس عوامل شناسایی شده در حال انجام است و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در تعیین میزان پتانسیل عملکرد در مناطق هدف با مدیریت زراعت همکاری می‌کند.

وی مهم‌ترین اهداف این طرح را بدین شرح بیان کرد:

1. استفاده از ظرفیت‌های کشاورزان پیشرو، نوآور و برگزیده گندم‌کار استان برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان

2. هماهنگی و ایجاد هم‌افزایی میان فعالیت‌های در دست اجرای بخش‌های تحقیقاتی، آموزشی-ترویجی و اجرایی در مزارع تولید گندم

3. مشخص کردن پتانسیل عملکرد گندم در مناطق مختلف استان

 4. مشخص کردن میزان خلاء عملکرد و عوامل ایجاد کننده آن در مزارع گندم استان

 5. مسئله‌یابی و تعیین مهم‌ترین عوامل محدودکننده پتانسیل عملکرد گندم در مناطق مختلف استان

 6. افزایش میزان تولید گندم در واحد سطح و کاهش خلاء عملکرد در مزارع گندم

 7. افزایش میزان تولید گندم در واحد سطح و کاهش خلاء عملکرد در مزارع کشاورزان با استفاده از دانش و تجارب کشاورزان گندم کار پیشرو، نوآور / برگزیده و راهکارهای فناورانه معرفی شده توسط مؤسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی

 8. افزایش میزان دانش و مهارت گندم‌کاران از طریق برگزاری فعالیت‌های آموزشی-ترویجی

9. افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری‌های جدید در میان گندم‌ کاران و بررسی و شناسایی عوامل موثر بر افزایش تولید محصولات زراعی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید