Iranian Agriculture News Agency

آغاز برداشت گوجه‌فرنگی از مزارع استان بوشهر

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر از آغاز برداشت گوجه پاییزه در مزارع استان خبر داد.

آغاز برداشت گوجه‌فرنگی از مزارع استان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، کبری توکلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، بیان کرد: برداشت پاییزه و خارج از فصل گوجه‌فرنگی از مزارع استان بوشهر در منطقه تنگ ارم و بوشکان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود از سطح هزار هکتار گوجه‌فرنگی پاییزه بیش از ۵۲ هزارتن محصول تولید و روانه بازار شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: کل سطح گوجه‌فرنگی استان قریب به ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است که با توجه به اجرای الگوی کشت در کل استان و پیگیری‌ها و برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و برگزاری کارگروه‌های مرتبط با همکاری فرمانداران و بخش‌داران در همه شهرستان‌های مدنظر، سطح زیر کشت از ۱۱ هزار ‌و ۴۰۰ هکتار  سال گذشته، هزار و ۲۰۰ هکتار کاهش و به ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار تقلیل یافته است که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۶۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی برداشت شود.

توکلی افزود: گوجه‌فرنگی فضای باز استان بوشهر به‌صورت تولید خارج از فصل بوده و پیش‌بینی می‌شود در کشت پاییزه با سطح هزار هکتار ۵۲ هزار تن گوجه‌فرنگی، کشت زمستانه از سطح ۹ هزار هکتار مقدار ۴۹۵ هزار تن و از ۲۰۰ هکتار بهاره بالغ‌بر ۱۰ هزارتن در مجموع قریب ۵۶۰ هزارتن برداشت خواهد شد.

توکلی توضیح داد: مهم‌ترین ارقام کشت شده در استان شامل برنتا،کارون، متین، بریویو، باسیمو‌، بدرو، افرا و... است که صد درصد مزارع از طریق کشت نشایی انجام شده و همچنین آبیاری همه مزارع در استان توسط روش‌های نوین آبیاری (آبیاری تیپ) انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود از مجموع ۵۶۰ هزارتن محصول تولیدی، مقدار ۲۶۰ هزارتن به‌صورت تازه خوری، ۱۲۰ هزارتن برای مصارف صنایع تبدیلی فرآوری، تولید رب گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های جانبی مورد استفاده قرار گیرد و انتظار می‌رود بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول تولیدی هم به کشورهای همسایه و مقاصد داخلی و خارجی دیگر در راستای ارز آوری صادر شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید