Iranian Agriculture News Agency

کاشت مکانیزه گندم در اراضی شهرستان دیلم آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم گفت: کاشت مکانیزه گندم در اراضی شهرستان دیلم آغاز شد.

کاشت مکانیزه گندم در اراضی شهرستان دیلم آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، شاپور خشنو بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن آغاز فصل زراعی و اطلاع کشاورزان از پیش‌بینی زودهنگام بارش‌های پاییزه انجام عملیات آماده‌سازی زمین، خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت گندم با دستگاه ردیف‌کار در دستور کار بهره‌برداران بخش قرارگرفته شد.

وی هدف از کاشت مکانیزه گندم با دستگاه ردیف‌کار و انجام عملیات خاک‌ورزی حفاظتی را یکی از اصول فنی در زراعت دیم مطرح کرد و افزود: کارشناسان و مروجین پهنه ضمن بازدید از عرصه اهم نکات و توصیه‌های فنی در خصوص تنظیمات کارنده و میزان بذر مصرفی در هکتار را به بهره‌برداران آموزش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم از اهداف و مزایای کلی این شیوه از کشت به کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار، یکنواختی در سبز شدن مزرعه، کاهش ترد ماشین‌آلات و میزان سوخت مصرفی و درنهایت تأمین هم‌زمان کودهای پایه در زمان کاشت برای اطلاع از میزان مصرف و عمق قرارگیری مناسب برای توسعه و تغذیه ریشه بذور اشاره کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید