Iranian Agriculture News Agency

اجرای طرح جهش تولید در ۲۰ هزار هکتار از دیم‌زارهای استان بوشهر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر از اجرای طرح جهش تولید در 20 هزار هکتار از دیم‌زارهای این استان خبر داد.

اجرای طرح جهش تولید در ۲۰ هزار هکتار از دیم‌زارهای استان بوشهر

کبری توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها در استان بوشهر، افزایش سطح برای محصولات جدیدی که قبلا در استان کشت نشده و افزایش بهره‌وری مطرح است.

وی ادامه داد: این طرح در 20 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر در حال اجرا است.

توکلی افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش تولید و بهره‌وری، استفاده بهینه از آب سبز( باران)، ایجاد اشتغال، استفاده از اراضی کم بازده و بایر، ایجاد امنیت غذایی و ارتقاء مدیریت تولید است.

وی گفت: استفاده از نیروی کارشناسی متخصص در زمینه زراعت، آموزش و ترویج اصول و فنون کشاورزی، استفاده از دستگاه‌های کارنده ویژه کشت دیم، استفاده از ارقام سازگار با مناطق دیم خیز استان، حفظ بقایا و کمک به کشاورزی حفاظتی، استفاده صحیح و مناسب از کودهای شیمیایی در مزارع دیم از دیگر اقداماتی است که برای اجرای این طرح انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، امنیت غذایی یک استراتژی تاثیرگذار در سیاستگذاری‌هاست و در این میان طرح جهش تولید در دیم‌زارها برای تضمین اقتدار تولید در بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید