Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی ترویجی عارضه پژمردگی خوشه خرما در نخیلات شهرستان تنگستان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کارگاه آموزشی ترویجی عارضه پژمردگی خوشه خرما در نخیلات منطقه دهمیان شهرستان تنگستان، بمنظور آشنایی باغداران از دلایل بروز عارضه و نحوه پیشگیری از شدت خسارت برگزار شد.

کارگاه آموزشی ترویجی عارضه پژمردگی خوشه خرما در نخیلات شهرستان تنگستان

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، احمد سبحانی گفت: مجموعه‌ای از عوامل زنده، غیرزنده و مسائل مدیریتی در بروز عارضه و شدت خسارت تأثیرگذار است و به‌منظور کاهش خسارت خشکیدگی خوشه، آشنایی باغدار با دلایل وقوع عارضه ضروری است.

سبحانی در مورد عوامل اصلی خشکیدگی خوشه خرما در منطقه، بیان کرد: خشک‌سالی، کاهش بارندگی و نزولات جوی و به دنبال آن کاهش کمیت و کیفیت آب آبیاری منطقه، ضعف بنیه درختان، عدم تغذیه مناسب و اصولی نخیلات منطقه توسط باغداران، عدم مهارت کافی و ناوارد بودن کارگران در نحوه انجام آرایش خوشه‌ها که باعث کشیده شدن بیش‌ازحد دارپنگ (دم خوشه) و درنتیجه شکستن دم خوشه و خشکیدگی خوشه شده است، عدم انجام عملیات آرایش خوشه در زمان مناسب (بهترین زمان آرایش خوشه قبل از درشت شدن میوه و سنگین شدن بیش‌ازحد خوشه‌ها در زمان نخودی شدن میوه‌ها است).

وی افزود: استفاده از پتاسیم و ریزمغذی‌ها در زمان مناسب، نگهداری خوشه‌هایی که در نزدیکی وسط تاج درخت قرار دارند و حذف خوشه‌های اضافی، آبیاری نخلستان بلافاصله بعد از برداشت خرما (توصیه به آبیاری و کود دهی درختان بلافاصله بعد از برداشت محصول به دلیل فرارسیدن زمان گل انگیزی درخت خرما)، شخم و پاکنی خاک اطراف تنه و نقش مهم آن در افزایش زهکشی و فعال‌سازی باکتری‌های مفید درون خاک، می‌تواند در افزایش بنیه درخت و کاهش میزان خسارت تأثیرگذار باشد. بنابراین با رعایت موارد مدیریتی فوق توسط باغداران می‌توان میزان خسارت ناشی از پژمردگی خوشه خرما در منطقه را تا حد قابل قبولی کاهش داد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید