Iranian Agriculture News Agency

برگزاری جلسه کمیته کنترل و نظارت در استان بوشهر

جلسه کمیته کنترل و نظارت با دستور کار بررسی وضعیت اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید استان بوشهر با حضور خلعتی مدیرتعاون روستایی، سید حسن هاشمی معاون تعاون روستایی استان، محمدباقر پاک نیت رئیس اداره حسابرسی و دبیر جلسه ، اعضاء کمیته، مدیرعامل اتحادیه و اعضاء هیات مدیره اتحادیه تعاونی تولید استان در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته کنترل و نظارت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، عبدالحسین خلعتی در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف تعاون روستایی نظارت بر امور تشکل‌ها است، گفت: نظارت و هدایت نقش مهمی در چگونگی فعالیت شبکه تعاونی روستایی دارد.

خلعتی با اشاره به اینکه این جلسات باید منجر به شفاف سازی حساب‌ها و تحقق درآمدهای تکلیفی شود، افزود: هدف از ایجاد کمیته کنترل و نظارت، ساماندهی تعاونی‌ها و بررسی نواقص و معایب موجود، بررسی عملکرد مالی در جهت بهبود است.

وی بیان کرد: هدف اصلی این کمیته همراه با ایجاد هماهنگی این است که شبکه ماموریت اصلی خود را انجام داده و با تلاش و هدایتی پیشگیرانه از بروز تخلفات در شبکه تعاونی‌ها جلوگیری کنند.

در ادامه نشست پاک نیت رئیس اداره حسابرسی و دبیر جلسه همچنین رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی تولید استان درخصوص دستور کار و مشکلات اتحادیه تعاونی تولید استان، گزارش آخرین وضعیت تراز مالی را ارائه و شفاف سازی کردند.

پس از بررسی وضعیت موجود و تبادل نظر انجام شده بین اعضا مقرر شد تا نسبت به دریافت تائیدیه بدهی از کلیه بدهکاران اتحادیه توسط مدیرعامل اقدام شود. همچنین نسبت به تسویه کلیه حساب‌های بستانکار اتحادیه مبادرت کنند.

با توجه به شرایط مالی اتحادیه و در نظر گرفتن اهمیت و اولویت حساب‌ها به منظور جلوگیری از تحمیل هرگونه جریمه تاخیر اقدام شود.

همچنین درخصوص پروژه تولید کود واقع در گادوئی اهرم مقرر شد، مدیرعامل ضمن در نظر گرفتن کلیه مفاد قرار داد مربوطه نسبت به تهیه صورت وضعیت، منضم به مستندات قابل اتکا توسط سرمایه‌گذار اقدام کنند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید