Iranian Agriculture News Agency

احتمال طغیان کنه‌های تار عنکبوتی خرما در بوشهر

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، کاهش رطوبت نسبی و آغاز فصل وزش بادهای گرم و خشک در استان به تدریج شهرستان‌های مختلف استان در معرض فعالیت کنه‌های تارعنکبوتی خرما قرار می‌گیرند.

احتمال طغیان کنه‌های تار عنکبوتی خرما در بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانادر استان بوشهر، احمد سبحانی گفت: این آفت در صورت تشخیص به موقع فعالیت و مبارزه به موقع خسارت مشهودی به میوه نخیلات نمی‌زند، ولی چنانچه فعالیت آفت به موقع تشخیص داده نشده و سمپاشی با سموم مناسب انجام نشود؛ خسارت غیرقابل جبرانی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به محصول خرما وارد می‌کند.

سبحانی افزود: کنه‌های تار عنکبوتی خرما از شیره بافت برگ‌های جوان و به خصوص میوه‌های نارس خرما تغذیه می‌کند. در اثر تغذیه آن رنگ طبیعی برگ و میوه‌ها تغییر کرده و به رنگ خاکستری مایل به سفید و یا زرد کم‌ رنگ در می‌آید. اندازه میوه‌های آسیب دیده کوچک مانده و با خروج مواد قندی و شیره نباتی از آن پوست میوه نیز سخت و خشک می‌شود.

وی عنوان کرد: کنه‌ها برای حفاظت و انتقال خود از یک نقطه به نقطه دیگر تار می‌تنند و در امتداد تارها تخم‌ریزی می کنند و در زیر تارها به فعالیت می پردازند. هنگام طغیان آفت خوشه‌های خرما منظره‌ای غبارآلود به خود گرفته و میوه‌ها به رنگ قرمز تیره در آمده و چروکیده و نامرغوب می‌شوند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: شروع فعالیت کنه تارتن خرما بستگی به دما و رطوبت نسبی دارد؛ افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی هوا به همراه وزش بادهای گرم باعث شروع فعالیت کنه‌های تارتن خرما می‌شود.

وی ادامه داد: با پایش دما، رطوبت و بررسی خوشه‌ها و همچنین استفاده از تجربه‌های محلی می‌توان شروع فعالیت را معین کرد. در کنترل این آفت شروع فعالیت بسیار مهم است. تا قبل از شروع فعالیت سم‌پاشی پیشگیرانه توصیه نمی‌شود. برای کنترل شیمیایی می‌توان به محض مهاجرت کنه‌های بالغ از تاج درخت به سمت خوشه‌ها، از سموم کنه‌کش اختصاصی نظیر فن پیروکسی‌میت (اورتوس)، بروموپروپیلات (نئورون)، هگزی‌تیازوکس (نیسورون)، اسپیرودیکلوفن (انویدور) یا کنه‌کش عمومی نظیر فن‌پروپاترین (دانیتل) و آبامکتین (ورتیمک) استفاده کرد.

وی در پایان اضافه کرد: به دلیل تعدد نسل کنه‌های تارتن و برای پیشگیری از بروز پدیده مقاومت، نکته بسیار مهم در کنترل مطلوب کنه‌ها، رعایت تناوب در سموم مصرفی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید