Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون درمجموع چهار هزار و ۳۷۶ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان سطح استان بوشهر توزیع‌شده است.

۴٣٠٠ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرگزاری ایانا در بوشهر، خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهراظهار داشت: سه هزار و ۳۹۲ تن از کودهای توزیع‌شده مربوط به شهرستان دشتستان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از توزیع کود موردنیاز کشاورزان استان بوشهر توسط ۳۸ کارگزار خبر داد و گفت: کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در جهت اجرای دقیق دستورالعمل‌ها به کارگزاران، توصیه‌هایی در خصوص نگهداری و فروش نهاده‌های کشاورزی سایر تولیدکنندگان، ثبت دقیق مشخصات بهره‌برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه‌ای در سیستم هوشمند و نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه‌ای در همه کارگزاری‌ها کردند.

وی افزود: کشاورزان برای تأمین کود موردنیاز خود به مراکز جهاد کشاورزی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به ثبت حواله الکترونیکی اطلاعات خود اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید