Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آفت چوب‌خوار در باغات خرما استان گفت: این آفت به ۲۷ هزار هکتار اراضی و بین ۱۰ هزار تا ۱۷ هزار تن محصول نخیلات استان بوشهر خسارت وارد کرد.

آفت چوب‌خوار به حدود ۱۷ هزار تن محصول نخیلات استان بوشهر خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری ایانا در بوشهر، خرما یکی از محصولات مهم کشاورزی استان بوشهر است که این روزها کشاورزان در حال برداشت محصول اولیه آن خارک و رطب هستند.

استان بوشهر دارای بیش از شش میلیون اصله نخل است که از این نخیلات پیش‌بینی تولید 170 هزار تن محصول شامل خارک، رطب و خرما شده است.

آفت نخیلات یکی از معضلات مهم در تولید بهینه محصول است که هر ساله اقدامات مهمی برای آموزش کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول برای جلوگیری از آفت در باغات خرما از سوی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر انجام می‌شود.

بررسی معضل خسارت آفات چوب‌خوار نخیلات

نشست ستاد گیاه پزشکی استان بوشهر برای  بررسی معضل خسارت آفات چوب‌خوار نخیلات

به منظور بررسی وضعیت خسارت‌زای آفات چوب‌خوار نخیلات و راه‌های کنترل آن نشست تخصصی برگزار و برای مدیریت آفات چوب‌خوار، دستورالعمل اجرایی برای کنترل آفات هدف ارائه شد.

با توجه به گزارش شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی، ردیابی انجام شده و نتایج پایلوت اجرایی در شهرستان‌های مختلف، خسارت آفات خصوصاً سوسک کرگدنی به شدت رو به افزایش و در بسیاری از مناطق علاوه بر قسمت تاج و تنه نخیلات با شدت زیاد در حال فعالیت است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به افزایش آفت چوب‌خوار و مبارزه با این آفت در نخیلات استان اظهار داشت: آفت چوب‌خوار منجر به تخریب شدید تنه نخیلات می‌شود و طی چند سال اخیر برخی نخلستان‌های استان از بین رفته‌اند.

احمد سبحانی از آلوده شدن برخی نخیلات استان بوشهر به آفت چوب‌خوار خبر داد و گفت: تاکنون آفت چوب‌خوار در سطح 27 هزار هکتار در سطح شدید، کم متوسط و زیاد شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه کانون آلودگی آفت چوب‌خوار شدید به شش هزار و 150 هکتار نخیلات استان به صورت شدید خسارت وارد کرده است تصریح کرد: 21 هزار هکتار دیگر از  نخیلات هم به صورت کم متوسط از محل آفت چوب‌خوار خسارت دیده‌اند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر میزان خسارت این آفت در نخیلات استان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌‌دهد از 170 هزار تن محصول نخیلات، میانگین خسارت 5 تا 10 درصد آن است و بین 10 هزار تا 17 هزار تن به محصول نخیلات استان بوشهر خسارت وارد شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید