Iranian Agriculture News Agency

۵۰۰۰ تن کنجد از مزارع استان بوشهر برداشت می‌شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: زمان برداشت کنجد از ابتدای مهر تا اواسط آبان ماه است و پیش بینی می‌شود حدود پنج هزار تن محصول از مزارع استان بوشهر برداشت شود.

۵۰۰۰ تن کنجد از مزارع استان بوشهر برداشت می‌شود

به گزارش خبرگزاری ایانا در بوشهر، رضا حسین پور مدیر زراعت سازمان جهاد کشتورزی استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون قریب به چهار هزار هکتار کنجد از سطوح برنامه ابلاغی به شهرستان‌ها کشت شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه مناسب‌ترین زمان کاشت کنجد از اواخر خرداد تا دهه سوم تیرماه است افزود: شهرستان‌های دشتستان، دشتی، تنگستان و دیر مهمترین کانون‌های تولید کنجد در استان به شماره می‌روند.

وی گفت: کوتاه بودن دوره تولید، کم آب بر بودن، وجود کارگاه‌های روغن گیری و فرآورده‌های جانبی در استان، وجود بذرهای مناسب اقلیم استان، وجود دانش تولید در بین کشاورزان و درآمد اقتصادی مطلوب باعث شده است تا کشاورزان بوشهری کنجد را به عنوان یک محصول تابستانه و کم آب بر بعد از برداشت غلات به عنوان محصول دوم کشت کنند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: اجرای طرح‌های (PVS) مقایسه ارقام معمولی با ارقام مقاوم به ریزش، و طرح‌های (PNT) تغذیه‌ای و کشت مستقیم از مهمترین طرح‌های الگویی است که در سطح ۲۲ هکتار با حمایت ستاد سازمان و مرکز تحقیقات و آموزش و شهرستان‌های دشتستان و دشتی در کانون‌های تولید اجرا شده است.

وی یادآور شد: زمان برداشت کنجد از ابتدای مهرماه و تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود حدود پنج هزار تن محصول از مزارع استان بوشهر برداشت شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید