Iranian Agriculture News Agency

سرپرست خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر:

سرپرست خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ذخیره‌سازی استراتژیک دو هزار و ۱۱۰ تن انواع کود مورد نیاز کشاورزان این استان خبر داد.


۲۱۰۰ تن انواع کود مورد نیاز کشاورزان بوشهری ذخیره‌سازی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، خسرو عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به کشت بهاره با تدابیر اندیشیده شده در زمینه توزیع سهمیه کود کشت بهاره مشکلی در این استان وجود ندارد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: تاکنون ۹۴۰ هزار تن کود اوره در سال جاری برای کشاورزان استان بوشهر تأمین‌شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۵۳۰ تن کود اوره، فسفاته و پتاسه از طریق ۴۰ کارگذاری فعال میان کشاورزان این استان توزیع شده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اینکه کشاورزان هیچ نگرانی در زمینه تأمین کود موردنیاز خود نداشته باشند گفت: حدود ۲۰ هزار تن کود اوره، ۱۳ هزار تن فسفاته و ۹ هزار و ۷۰۰ تن کود پتاسه سهمیه کود سال ۱۴۰۱ استان بوشهر است.

عمرانی با بیان اینکه هرگونه تأخیر در تأمین کود موردنیاز کشاورزان قابل‌قبول نیست تأکید کرد: کشاورزان باید سبد کودی متعادلی برای گیاه تأمین کنند چون که تغذیه گیاه باید متعادل و در قالب سبد کودی که شامل کودهای مختلف از جمله پتاسه، فسفاته، ازته و اوره است تشکیل شود.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اینکه به دلیل وجود برخی مسائل اقتصادی کشاورزان بیشتر به سمت مصرف کود اوره تمایل دارند و کمتر از کودهای فسفاته و پتاسه برای گیاه استفاده می‌کنند خاطرنشان کرد: اگر کشاورزان به دلیل برخی مسائل اقتصادی از مصرف کودهای فسفاته و پتاسه خودداری و یا به اندازه کافی استفاده نکنند تولید دچار آسیب می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید