Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران منتشر کرد:

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی 1.3 درصد در سال 94 نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است.

رشد 1.3 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کشاورزی در سال 94 نسبت به سال قبل


شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی 1.3 درصد در سال 94 نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار ایانا، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، خدمات، صنعت، انرژی - برق و معدن را منتشر کرد.

طبق این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی، در سال‌های 91، 92، 93 و 94 به ترتیب برابر با 146.7، 206.2، 214 و 216.9 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب 46.7، 40.6، 3.8 و 1.3 درصد تخمین زده می‌شود.

جالب اینجاست که این شاخص در سه بخش معدن، صنعت و انرژی - برق در سال 94 نسبت به سال 93 به ترتیب، 3.3 درصد، 0.5 درصد و 8.2 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال 94 نسبت به سال قبل، 3.8 درصد بوده است.

البته در زیرگروه‌های کشاورزی، تولید سبزیجات با منفی 2.9 درصد، توتون و تنباکو با منفی 0.7 درصد، دامداری صنعتی با منفی 2.4 و مرغداری با منفی 5.8 درصد از قسمت‌هایی است که درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده آن در سال 94 نسبت به سال 93 منفی برآورد می‌شود. این در صورتی است که گیاهان دخیل در ساخت شکر با تغییرات حدود 11.8 درصد و مواد خام طبقه‌بندی نشده با تغییرات 13.3 درصدی مثبت، بیشترین تغییر را در همین مدت نشان می‌دهد.

شایان ذکر است بر اساس تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده ( PPI ) متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند./

V-950703-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید