Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام:

مدیر هماهنگی آموزش و ترویج کشاورزی سازمان گفت: عملیات کاشت" سایت جامع الگویی تولیدی-ترویجی گندم دیم "در شهرستان چرداول انجام گرفت.

عملیات کاشت" سایت جامع الگویی تولیدی-ترویجی گندم دیم "در شهرستان چرداول انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام،  حشمت سیاهی با اعلام این خبر گفت: عملیات کاشت سایت الگویی گندم دیم با حضور بهره برداران و کشاورزان و مددکاران ترویجی، مسئول مرکز جهاد کشاورزی آسمان آباد، مسئول اداره تولیدات گیاهی، مسئول اداره ترویج و آموزش کارشناسان زراعت و ترویج مدیریت و مرکز، انجام شد.

مهندس سیاهی افزود: در این برنامه همزمان اولین جلسه آموزشی سایت الگویی با عنوان "مزایای استفاده از کود بذر مال در کاشت گندم دیم" (در قالب مدرسه در مزرعه IPM/FFS) نیز برگزار گردید.

وی بیان داشت: از اهداف سایت مذکور پایداری تولید گندم، ارتقای بهره وری، با مدیریت مزرعه از طریق بهبود عملیات خاکورزی و کاشت مکانیزه، تغذیه مناسب و استفاده از کودهای ریز مغذی و کودهای زیستی بصورت بذرمال، رعایت عمق کاشت و تراکم بذر، مدیریت علفهای هرز و آفات و نهایتاً الگوسازی بوسیله مددکاران ترویجی می باشد.

لازم به ذکر است ؛ در کاشت سایت الگویی مذکور از کودهای ریزمغذی بذرمال و کود زیستی استفاده شد و کاشت بصورت مکانیزه صورت پذیرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید