Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان از آغاز کاشت پاییزه در این شهرستان خبر داد.

آغاز کاشت پاییزه در شهرستان سیروان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام،  مهنـدس فتاح زاده گفت: کاشت پاییزه در سـطح اراضی این  شهرسـتان  آغاز شده است.

فتاح زاده افزود:: پیش بینی می شود حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی سطح شهرستان به زیر کشت غلات اختصاص یابد که از این مجموع ۷ هزار هکتار گندم و ۵ هزار هکتار جو است.

وی بیان داشت: در این راستا تعداد ۲ دسـتگاه ردیفکار و عمیقکار متعلق به مدیریت شهرستان به دوتراکتور دار پیشـروتحویل گردید تا در در امر کاشت مکانیزه به کشاورزان کمک نمایند. همچنین از طریق خط ویژه مکانیزاسیون ۲ دستگاه بذرکار کشت مستقیم به کشاورزان به همراه تراکتور شش سیلندر به صورت تسهیلاتی واگذار شد.

فتاح زاده خاطرنشان کرد: از مجموع سطح زیرکشت غلات شهرستان میزان ۳ هزارهکتار (۲ هزار هکتار گندم دیم و هزار هکتار جودیم) در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها نیز وجود دارد. که برای این سطح میزان ۱۰۸۰ لیتر کود بذرمال سی فول اس - تی به صورت رایگان بین کشاورزان شهرستان توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان در پایان گفت: انجام بیمه غلات کشاورزی طرف قرارداد طرح جهش با یک چهارم تخفیف و در صورت بروز خسارت با احتمال حتمی پرداخت غرامت صورت می گیرد. در ایام آتی کارشناسان طرح جهش مشغول ثبت قرارداد کشاورزان و ارائه سایر خدمات در چهارچوب دستورالعمل های طرح مذکور خواهند بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید