Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی ایلام:

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: ۱۸ ایستگاه پمپاژ هم اکنون در استان ایلام در حال اجراست که از این تعداد ۹ ایستگاه پمپاژ برای تکمیل و راه اندازی اولویت بندی شده است.

۱۸ ایستگاه پمپاژ در استان ایلام در حال اجر است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، اقبال گراوندی اظهار داشت: در سفر اخیر ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی به استان، طرح‌های آب و خاک استان از نزدیک مورد بازدید و قول‌های مساعدی در مورد تخصیص اعتبارت برای تکمیل این طرح‌ها انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر این طرح‌ها، نزدیک به ۱۸ ایستگاه پمپاژ هم اکنون در استان ایلام در حال اجراست که از این تعداد ۹ ایستگاه پمپاژ برای تکمیل و راه اندازی اولویت بندی شده که با تزریق اعتباراتی که از سفر ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی انجام می‌شود، تا پایان سال به مرحله بهره برداری برسند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی ایلام اضافه کرد: با اجرای ایستگاه‌های پمپاژ در سطح استان، نزدیک به ۲۰ هزار هکتار به اراضی استان ایلام آبی می‌شوند و با توجه به شرایط خشکسالی در استان یک اقدام بسیار مهم است.

گراوندی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های طرح‌های آب و خاک برای جبران بخشی از کمبود آب در بخش کشاورزی، نیاز است اعتبارات بیشتری به این طرح‌ها تزریق شود.

گفتنی است؛ بیش از ۶۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان ایلام وجود دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید