Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام:

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان گفت: بیش از 537 هزار دام در استان ایلام پلاک کوبی شدند.

بیش از 537 هزار دام در استان ایلام پلاک کوبی شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، درخشنده رحیمی بیان داشت: در راسـتای اجرای عملیات پروژه هویت گذاری دام سـبک و سنگین استان  تعداد 537022  دام ( شامل 514320 راس دام سبک و 22702 راس دام سنگین ) در سـطح استان توسط مجریان اسـتانی پلاک کوبی و وارد سامـانه جـامع مرکز اصلاح نژاد دام کشـور گردیـده است.

دکتر رحیمی اضافه کرد: پلاک کوبی شامل گاو، گاومیش، گوسفند ، بز، و اسب بوده که بیشترین پلاک کوبی در استان شامل گوسفند به تعداد حدود 440 هزار راس می باشد.

وی بیشترین پلاک کوبی را مربوط به شهرستان آبدانان با بیش از 95 هزار پلاک کوبی دام سبک و سنگین دانست.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در پایان گفت: هویت گذاری مابقی دامهای استان در دست اقدام می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید