Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی استان ایلام:

مدیر امور اراضی استان از برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخلات در استان خبر داد.

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، یاسین علی حسینی گفت: جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان ایلام با حضور اعضای محترم کمیسیون رفع تداخلات استان در دفتر ریاست سازمان برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با هدف بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سه پلاک پشته زرانگوش شهرستان بدره، نادر آباد و گراب خوشادول شهرستان ملکشاهی برگزار شد.

مدیر امور اراضی استان اضافه کرد: در این جلسه از مساحت کل پلاک ۷۸۴۷ هکتاری پلاک ۳ اصلی زرانگوش شهرستان ، ۷۶۶۰۲ هکتار تثبیت شده ملی، ۲۴۵ هکتار بصورت غیر ملی و ۱۰۸/۵ هکتار از اراضی رفع تداخل واز مساحت ۱۰۳۲ هکتار مساحت کل پلاک ۲۵ اصلی نادرآباد شهرستان ملکشاهی، ۸۴۶ هکتار تثبیت شده ملی ،۱۸۵/۷ هکتار بصورت غیر ملی و ۱۹ هکتار ازاراضی رفع تداخل و همچنین از مساحت کل ۳۸۵۸ هکتاری پلاک ۲۹ اصلی گراب خوشادول شهرستان ملکشاهی میزان ۳۵۱۸ هکتار اراضی تثبیت شده ملی و ۳۴۰ هکتار بصورت غیر ملی واز ۵۲ هکتار از اراضی پلاک رفع تداخل بعمل آمد.

علی حسینی در پایان گفت: در نهایت مجموعاً ۷۷۰/۷ هکتار اراضی غیر ملی تثبیت و میزان ۱۷۹/۵ هکتار اراضی رفع تداخل شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید