Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی خبر داد:

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی از طرح ارتقاء سلامت شیر خام در واحد تولیدی و مراکز عرضه شیر خام خبر داد.

طرح ارتقاء سلامت شیر خام در واحد تولیدی و مراکز عرضه شیر خام

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، حسین بشاره صیفی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی در این باره گفت: طرح ارتقاء سلامت شیر خام در واحدهای تولیدی و مراکز عرضه شیر خام در استان ایلام اجرا می گردد.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح را حفظ سلامت بهداشتی شیر در طول زنجیره غذایی از تولید تا مصرف می باشد تا بتوان فراورده سالم و باکیفیت به دست مصرف کننده برسد .
وی در این راستا افزود: فاز اول این طرح از ابتدای سال جاری شروع گردیده که نمونه‌های شیرخام از این مراکزاخذ می گرددو سپس این نمونه ها در آزمایشگاه از نظر شاخص‌های بهداشتی مهم  از جمله میزان بار میکروبی توتال کانت،اسیدیته، سوماتیک سل و تقلبات شیر از جمله درصد آب افزوده، افزودن هیپوکلریت ها( مواد شوینده) و جوش شیرین مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید