Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل امور عشایری استان ایلام تصریح کرد:

مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: مشکل آب وعلوفه دام و جاده عشایر منطقه سر میدان شوهان شهرستان ملکشاهی برطرف شد.

رفع مشکل آب وعلوفه دام و جاده عشایر منطقه سر میدان شوهان شهرستان ملکشاهی

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، یاسمی مدیرکل امور عشایری استان ایلام  از عشایر سرمیدان شوهان شهرستان ملکشاهی بازدیدو به بررسی مشکلات آنها ازنزدیک ومیدانی پرداخت و دستور رفع مشکل آبرسانی به عشایر منطقه و همچنین تسطیح و مرمت راه دسترسی آنها صادر نمود و همچنین قول مساعد پرداخت تسهیلات پرواربندی برای تامین علوفه دادند.

در این بازدید  دارابی مدیر عامل تعاونیهای عشایری استانT نظریان کارشناس عمران و سلیمانی رئیس شهرستان ملکشاهی نیز حضور داشتند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید