Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ایلام خبر داد:

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان به معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شبکه ی ترویج و پروژه های شاخص اثر بخش در سال 1400 در استودیو کشاورز استان ایلام پرداختند.

معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شبکه ی ترویج و پروژه های شاخص در سال 1400

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام،حشمت اله سیاهی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان  با حضور در استودیو کشاورز در خصوص پروژه های توانمند سازی زنان روستایی و‌عشایری از جمله تولید محصول سالم و‌گواهی شده، ایجاد باغچه های سلامت خانگی، تولید گیاهان دارویی و تولید محصولات جانبی زنبور عسل و صندوق های خرد زنان روستایی و ارایه آموزشهای لازم به بانوان روستایی جهت توسعه ی فعالیت های خود و افزایش تولید و کسب درامد بیشتر و اشتغالزایی زنان روستایی توضیحاتی ارایه دادند.

وی با بیان اینکه آموزشها در دوران شیوع کرونا متوقف نشده و‌مدیریت ترویج با تهیه ی کلیپ های آموزشی و‌سایر رسانه های اموزشی و ترویجی و‌بارگزاری در فضای مجازی قدم به قدم همراه کشاورزان هستند، افزود:همچنین در خصوص فعالیتهای تسهیلگری و ارتباط هر چه بیشتر بین ترویج و‌زنان روستایی ، طرح پهنه بندی و‌ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی(سیاک) و در خصوص تعامل با سایر زیر بخش ها و مرکز تحقیقات و اجرای پروژه های مشترک با مرکز تحقیقات از جمله طرح محققان معین و یاوران تولید و تعامل و‌انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های خارج از وزارتخانه از جمله بسیج سازندگی ، کمیته امداد و صدا وسیما مطالبی را بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات اثر بخش و شاخص که باید در سال ۱۴۰۰ اجرا شوند، تصریح کرد: از جمله برگزاری وبینارها و‌جشنواره های ترویجی، سایت های جامع الگویی ترویجی مساله محور و ایجاد پایگاه های نوآوری کشاورزی در سطح شهرستان ها، کانون های یادگیری ، روز مزرعه ، طرح های تحقیقی ترویجی ، جشنواره گل نرگس،ساماندهی کانون های جوانان روستایی،اجرای برنامه های اموزشی ترویجی مساله محور و اثر بخش،کشاورزی پایدار در شهرستان دره شهر در سطح ملی، سایت ملی گیاهان دارویی شهرستان چرداول،تشکیل نمایشگاههای مجازی و طرح تربیت نیروی کار ماهر گلخانه  از اقدامات اثرگذار است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید