Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام خبر داد؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: امسال ۲۱هزار تن بذر گندم در استان ایلام تولید شد.

تولید ۲۱هزار تن بذر گندم در استان ایلام در سال جاری

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، ، محمد علی اقدسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام اظهار کرد: استان ایلام به لحاظ برخورداری از تنوع خاص شرایط آب و هوایی یکی از مناطق مستعدد جهت توسعه فعالیت های کشاورزی در کشور محسوب می شود.

وی افزود: سالیانه یک میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در استان تولید می شود و از نظر تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، دانه های روغنی و تولید مواد پروتئینی دارای پتانسیل خوب و ممتازی است.

اقدسی ‌گفت: با توجه به ظرفیت کشاورزی استان ایلام، که یکی از ظرفیت‌های ملی در کشور است و به جهت آنکه در تولید محصولات کشاورزی درآمد و رونق اقتصادی کشاورزان و استان را لحاظ کنیم تلاش ما برآن بوده است تا بهترین تولید بذر در استان ایلام داشته باشیم.

گفت: توجه به ظرفیت استان ایلام در حوزه کشاورزی و تولید بذر استاندارد و با کیفیت موجب آن شد که استان ایلام، رتبه نخست تولید بذر در کشور را به دست آورد.
وی در ادامه به میزان تولید بذر در استان ایلام گریزی زد و گفت: تولید سالانه ۲۱هزار تن بذر ‌گندم و جو در استان نشانه موفقیت استان ایلام در حوزه کشاورزی است و تلاشی در جهت خودکفایی کشور در سال رونق تولید است.

اقدسی افزود: به رغم حادث شدن کمبود بارشها و در پی آن خشکسالی اخیر در استان ایلام و خسارت وارده به کشاورزان اما تاکنون از ۱۷۰هزار تن گندم نانی و دور دوم بیش از ۲۱چهزار تن انواع بذور اصلاح شده از کشاورزان استان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام احراز رتبه ۴ کشوری در تولید محصولات دانه‌های روغنی را بیان و گفت: خرید بیش از ۲۱هزار تن از تولید این محصول از کشاورزان، و علی رغم کم وسعت بودن استان از نظر میزان تولید دانه‌های روغنی استان در رتبه ی چهارم کشوری قرار دارد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید