Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام؛

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام گفت: خشکسالی کم سابقه و بی سابقه سال زارعی جاری سبب وارد شدن خسارت ۸۵۰ میلیارد تومانی به سطح مزارع کشاورزی گندم و حبوبات استان شده است.

 خشکسالی ۸۵۰ میلیارد تومان  به مزارع و باغات کشاورزی ایلام خسارت زد

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام،  محمدعلی اقدسی رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام  با اشاره به اینکه شکسالی کم سابقه و بی سابقه سال زارعی جاری سبب وارد شدن خسارت ۸۵۰ میلیارد تومانی به سطح مزارع کشاورزی گندم و حبوبات استان شده است، گفت:بر همین اساس بین ۷۰ تا۱۰۰ درصد مزارع ۸۵ هزاری اراضی گندم دیم و ۲۰ درصد مزارع گندم و کلزا آبی دچار خسارت شد

وی افزود: مجموع سطح زیر کشت مزارع گندم ابی و دیم استان ۱۴۵ هزار هکتار است که از این میزان ۶۰ هزار هکتار اراضی گندم آبی و مابقی نیز گندم دیم است.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام گفت: آن دسته از کشاورزانی که که زمین های کشاورزی آنان تحت پوشش بیمه است و دچار خشکسالی شده است می توانند با مراجعه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به براورد میزان خسارت اقدام و پس ار ارزیابی خسارت را از طریق صندوق بیمه کشاورزان دریافت کنند.
اقدسی عنوان کرد: همچنین کشاورزانی که زمین های کشاورزی آنها فاقد بیمه است بر اساس میزان سطوح خسارت وارد شده به سازمان مدبرت بحران استان و کشور گزارش شده تا چناچه خسارتی در این خصوص در نظر گرفته شد به این افراد تعلق گیرد.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام یادآور شد: سالانه حدود ۴ هزار نفر در طرح های افتتاح شده بخش های مختلف کشاورزی مشغول بکار می شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید