Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر از آغاز عملیات پیوندپسته در باغات این شهرستان خبر داد.

آغاز عملیات پیوندپسته در باغات دره شهر  ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر  گفت: باشروع فصل پیوند درشهرستان عملیات پیوند زنی ۷ هزار اصله درخت پسته توسط نیروهای هرس کار و پیوندزن باتجربه اعزامی از رفسنجان آغاز شده است.

فیلی اضافه کرد: مدت سه سال است که کاشت نهال پسته دراین شهرستان آغاز شد ه است وعملیات پیوندزنی درختان پسته درراستای احیااصلاح وتوسعه باغات پسته درشهرستان است که بابهره گیری ازارقام کله قوچی واحمداقایی پیوندزده خواهد شد

وی بیان کرد: پسته جزمحصولاتی است که ارزش افزوده دارد وکشت ان حتی درنیم هکتارهم دارای توجیح اقتصادی بسیارمناسبی است

مدیرجهادکشاورزی شهرستان دره شهر در پایان گفت: شهرستان دره شهر دارای شرایط آب و هوایی مناسبی است که همه نوع محصولات زراعی وباغی دران قابل رشد و توسعه و درامدزایی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید