Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر  از آغاز برداشت خیاربهاره در این شهرستان خبر داد.

برداشت خیاربهاره درشهرستان دره شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر با اشاره به آغاز برداشت خیاربهاره درسطح ۲۰۰هکتارازاراضی این شهرستان، گفت: پیش بینی میشود تاپایان فصل برداشت ۴۰۰۰تن خیارسبز تولید وروانه بازارهای هدف درداخل کشورشود.

 فیلی بیان کرد: بخشی ازمحصول تولیدی توسط توسط شرکت فراوری بسته بندی وبه کشورهای همسایه صادر میگردد.

مدیر جهادکشاورزی دره شهر گفت: مرغوبیت خیاردره شهر به دلیل حاصلخیزی خاک شرایط مناسب آب وهوای درفصل تولید اب شیرین چاههای عمیق وهمچنین توصیه های فنی مروجان کشاورزی درخصوص مبارزه بیولوژیکی برعلیه آفات امراض وعلفهای هرزبرشمرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید