Iranian Agriculture News Agency

روز مزرعه آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان چرداول با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد.

برگزاری روز مزرعه آبخیز داری و آبخوانداری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، روز مزرعه آبخیز داری و آبخوانداری در استان ایلام شهرستان چرداول با حضور روستائیان منطقه، مدیریت جهاد کشاورزی ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایلام، نمایندگان اداره منابع طبیعی استان و شهرستان، کارشناسان پهنه مرکز جهاد کشاورزی شباب و روستائیان منطقه در محل روستای جوب سرخ علیا برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در ارتباط با اهداف و چگونگی مشارکت روستاییان و اینکه سازه های ایجاد شده چه تاثیری بر جلوگیری از سیلاب منطقه و افزایش میزان آبهای زیرزمینی جهت مزارع کشاورزی دارد را مطرح نمودند.

سپس مهندس پالوج رییس گروه ترویج بهره وری منابع تولید در ارتباط با شیوه های مشارکت و رابطه بین کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین ابراز خوشحالی در ارتباط و راضی بودن روستاییان از پروژه و مشارکت فعال مردمی و همچنین ادامه پروژه در سایر حوزه های آبریز مطالبی را ایراد نمودند.
در ادامه آقای محمد رستمی نمونه ملی خیر و حامی منابع طبیعی در سال جاری در ارتباط با ایجاد سازه ها با همکاری منابع طبیعی و چگونگی شکل گیری ارتباط با بخشداری ، دهیاری و مشارکت آنها در ایجاد این سازه ها مواردی را مطرح و بدنبال آن نمایندگان روستاییان نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری و ادامه پروژه ابرازداشتند. .
همچنین از سایت الگویی کشت گیاهان دارویی در اراضی مرتعی بازدید ویژه به عمل آمد و توضیحات مبسوطی در رابطه با مباحث فنی کشت و پرورش گیاهان دارویی در مرتع و تفاوتهای آن با کشت در اراضی کشاورزی و در ارتباط با مسایل و مشکلات مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید