Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان از ایجاد 77 مورد صندوق خرد زنان روستایی و عشایری در استان خبر داد.

ایجاد 77 مورد صندوق خرد زنان روستایی و عشایری در  استان ایلام

حشمت سیاهی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی ایلام در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان ایلام، بیان کرد: از مهمترین فعالیت های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی میتوان به اجرای دوره های آموزشی ترویجی و مهارتی به میزان 47 هزار نفر روز و تهیه 40 مورد کلیپ ترویجی در راستای آموزش مجازی به بهره برداران، اجرای 40 مورد سایت جامع الگوی تولیدی ترویجی و برنامه ریزی و اجرای 31 سایت الگویی بهره وری و مدیریت مصرف بهینه آب در برنامه ترویجی احیای دشت های خوزستان و ایلام در سطح 5 شهرستان اشاره کرد.

 سیاهی اضافه کرد: در طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، تعداد 205 نفر مروج مسئول پهنه در سطح 28 مرکز جهاد کشاورزی استقرار یافته اند.

وی ادامه داد: در حوزه زنان روستایی و عشایری میتوان به ایجاد 10 سایت الگویی محصول سالم و گیاهان دارویی و کسب 7 عنوان گواهی استاندارد تشویقی محصول سالم و کاهش حد مجاز آلاینده ها و ظرفیت سازی و ایجاد تشکل صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری به تعداد 77 مورد اشاره کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید