Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از برنامه ریزی برای راه اندازی استودیو کشاورز در این استان خبر داد.

برنامه‌ریزی جهت راه اندازی استودیو کشاورز در استان ایلام

به گزارش خبرنگار  ایانا در استان ایلام،  اقدسی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با مویدی معاون سازمان ورییس موسسه آموزش و تروبج کشاورزی و مهندس اسحاقی مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی وزارت جهاد کشاورزی،  دیدار کردند.

به گفته اقدسی در خصوص تجهیز و آماده سازی زیر ساختها جهت راه اندازی استودیو کشاورز در استان ایلام و ایجاد شبکه آموزش مجازی کشاورزی جهت تسهیل ارتباط بین بهره برداران و مسئولان بخش کشاورزی در حال  برنامه ریزی هستیم.

استودیو کشاورز، تلویزیون اینترنتی است که بزودی برنامه های آموزشی ترویجی را برای بهره برداران استان ارایه می دهد و حتی کشاورزان بی سواد و‌کم سواد هم می توانند با ورود به اپلیکیشن تاک و انتخاب کانال برنامه از آن در جهت افزایش دانش و‌مهارت خود بهره ببرند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید