Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: از طرح احیاء ۵۰ هزار هکتاری از دشت های ایلام ( فکه و عین خوش) بازدید بعمل آمد.

 از طرح احیاء ۵۰ هزار هکتاری از دشت های ایلام بازدید کرد

به گزارش خبرنگار  ایانا در استان ایلام، بازدید از طرح احیاء ۵۰ هزار هکتاری از دشت های ایلام با حضور رئیس  سازمان جهاد کشاورزی، نماینـدگان تشـکل های روسـتایی و اداره حقوقی سازمان و نماینـده مـدیریت طرح  از محل اراضـی عین خوش و فکه اجام شد.

گوهریمدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در این بازدید، گفت: در جریان این جلسه با حضور مسئولان مربوطه به بررسی مسائل حقوقی و مشکلات اجتماعی طرح مذکور از جمله مشکلات تعاونی های تولیـد طرح پرداخته شد همچنین از روند اجرایی پروژه نیز بازدید بعمل آمد.

وی ادامه داد: پروژه طرح احیاء دشت های ایلام و خوزسـتان از محل صندوق توسعه ملی مصوب در سفر رهبری به استان خوزستان است که سهم مصوب استان ایلام ۵۰ هزار هکتاری است.

گوهری خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح در اسـتان هزینه شده و ۴۶ هزار و ۸۸۰ هکتار آن به اتمام رسیده است.

لازم به ذکر است؛ اجرای فاز دوم طرح نیز در دست اقدام می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید