Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، گفت: در پنج ماهه اول سال جاری در مجموع 9 هزار و 437 تن انواد کود شیمیایی بین کشاورزان سطح استان توزیع شده است.

توزیع بیش از 9 هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان ایلام

آیت جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در استان ایلام، اظهار کرد: در پنج ماهه اول سال جاری در مجموع 9 هزار و 437 تن انواد کود شیمیایی بین کشاورزان سطح استان توزیع شده که از این میزان 4 هزار 152 تن مربوط به دهلران است.

وی با بیان اینکه توزیع کود از طریق کارگزاران انجام می‌شود، افرود: در حال حاضر 50 کارگزار مسوول توزیع کود بین کشاورزان سطح استان هستند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در جهت اجرای دقیق دستورالعمل‌ها به کارگزاران توصیه‌هایی در خصوص نگهداری و فروش نهاده‌های کشاورزی سایر تولید کنندگان، ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه‌ای در سیستم هوشمند, نظارت برقیمت فروش کودهای یارانه‌ای در همه‌ی کارگزاری‌ها است.

وی با بیان اینکه کود سهمیه مرکز استان ایلام تامین شد، تصریح کرد: در این راستا تا کنون 26 تن کودشیمیایی از نوع اوره بین کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.

جمالی یادآور شد: در مرداد سال جاری مقدار 604 تن کود اوره از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید