Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل امور عشایری استان ایلام

مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت:۶۰ هزار نفر از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری استان ایلام را عشایر تشکیل می دهند.

۶۰ هزار نفر از جمعیت استان ایلام را عشایر تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، علی سلیمی اظهار کرد: برابر آمار ۱۱ درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل می‌دهند و بیش از ۵ درصد جمعیت عشایر کشور مربوط به استان ایلام است.

سلیمی با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت عشایری استان تحت بیمه عشایر قرار گرفته‌اند، گفت: استان ایلام چهاردهمین استان عشایری کشور است که نزدیک به ۷.۵ درصد جمعیت دامی کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام عنوان کرد: ارزش اقتصادی تولیدات جامعه عشایری استان در طول سال بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: عشایر استان دارای یک میلیون و ۴۰۰ رأس دام است، معادل ۷۱ درصد جمعیت دامی استان مربوط به عشایر است که سالانه بالغ بر ۸۳۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۵ هزار ۹۷۸ تن شیر، ۴۶۵ تن روغن حیوانی، ۱۵۷۰ تن پشم تولید می‌کنند.

سلیمی گفت: عشایر در بحث تولید کشور نقش بسیار مهمی دارند و مصداقی از اقتصاد مقاومتی است چون تولیدشان زیاد و مصرفشان کم است.

سلیمی افزود: روزانه ۷۰۰ متر مکعب آب در بین عشایر تأمین و توزیع می‌شود.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام تصریح کرد: در راستای خدمات رسانی بهتر به عشایر سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه عشایری در استان مرمت و بهسازی می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید