Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره فرهنگی سازمـان

رئیس اداره فرهنگی سازمـان از دیدار مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با نماینده مردم ایلام در مجلس خبر داد.

دیدار مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان با نماینده مردم ایلام در مجلس

به گزارش خبرنگار  ایانا در استان ایلام، عبـدالعباس چراغی گفت: در این دیـدار حـاج آقـا موسوی ضـمن تبریـک انتخاب  فلاحی به عنوان نماینـده مردم ایلام در مجلس ، مطالبی را در خصوص مسائل و مشـکلات بخش کشاورزی بیان کردنـد و اهمیت و جایگاه و نقش بی بدیل جهاد کشاورزی را بیان و عنوان کرد دراین برهه زمـان که فشار تحریم های ظالمانه دشـمن تمامیت نظام جمهوری اسـلامی ایران را نشانه رفته است همت و تلاش و کار جهـادی برای جهش تولیـد ، که مطـالبه حضـرت امـام خـامنه ای ( حفظه االله ) از همه مردم و مسـئولین است تنها راه برون رفت از مشـکلالت فصـلی جامعه است و در این راسـتا بخش کشاورزی پیش قراول این مبارزه است و فرزنـدان جهادگر رهبر معظم انقلاب با همه تنگنا های مادی که دارند و متاسـفانه در اسـتان ایلام این امر بیشتر است اما سـعی خود را معطوف نموده اند فرامین رهبر معظم انقلاب را جامعه عمل پوشانده و در جهت تامین معیشت و غذای مردم مردانه در صـحنه هسـتند .

رئیس اداره فرهنگی افزود: خـانم فلاـحی ضـمن تبریک انتصاب شایسـته حاج آقا به عنوان مسـئول حوزه نماینـدگی ولی فقیه در سازمان قول مساعـد دادنـد که مشکلات جهاد کشاورزی را بررسی و در جهت رفع آنها اقدام کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید