Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: بیش از7هزار هکتار نهالکاری در اراضی بیابانی استان انجام گرفته است و پش بینی می شود در سال 99 بیش از 10 هزار هکتار نهالکاری انجام گیرد.

بیش از 7هزار هکتار نهالکاری در اراضی بیابانی استان انجام گرفته است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، رضا احمدی گفت: با برنامه ریزی جهت مقابله با بیابانزایی براساس یک برنامه، مطالعات و پهنه بندی و تهیه نقشه کاداستر اراضی استان انجام گرفت وبراساس آن مشخص شد در4 شهرستان استان بیش از 424 هزار هکتار اراضی متاثر از بیابان داریم.

احمدی اضافه کرد: کانون‌های بحرانی در شهرستان دهلران مشخص شد و با اجرای دقیق طراحی وعملیات متناسب باآن هم اکنون از حیث بیابانی خارج گردید و به منطقه جنگلی و محل کشاورزی برای مردم تبدیل شده است

وی بیان کرد: درسال 98 با استفاده از اعتبارات صندق توسعه ملی بیش از7هزار هکتار نهالکاری در اراضی بیابانی استان انجام گرفته است و پش بینی می شود در سال 99 بیش از 10 هزار هکتار نهالکاری انجام گیرد.

احمدی خاطرنشان کرد: استان ایلام یکی از استان‌های درگیر با پدیده گردوغبار می باشد که کانون بحرانی آن شهرستان دهلران است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: وسعت شهرستان دهلران ۶۸۰ هزار هکتار می باشد شهرستانی که دارای اقلیم بیابانی گرم است

احمدی افزود: وسعت عرصه بیابانی شهرستان ۲۷۰ هزار هکتار که ۸۰ هزار هکتار آن در معرض کانون های فرسایش بادی قرار گرفته است که تا کنون ۷۰ هزار هکتار آن توسط اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بیابان زدایی شده است

وی بیان کرد: تا کنون ۲۰هزار هکتار جنگل دست کاشت در شهرستان صورت گرفته است واز این میزان تنها در مدت ۱۰ ماه گذشته حدود ۷هزار هکتار از اراضی ملی وبیابانی نهال کاری شده است که بیانگر کار جهادی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام و شهرستان دهلران است

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید