Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرسـتان ایوان

مدیر جهاد کشاورزی شهرسـتان ایوان گفت: کلاس آموزشی کشت گیاه ماشک و تریتیکاله در شهرستان ایوان برگزار شد.

برگزاری کلاس آموزشی کشت گیاه ماشک و تریتیکاله در شهرستان ایوان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، محمدعلی حیدری افزود: یک دوره کلاس آموزشی ترویجی مزرعه در مدرسه با حضور بهره برداران ، کارشـناسان مسئول پهنه ، کارشـناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرسـتان و کشاورزانی که مبادرت به کشت ماشک و تریتیکاله نموده بودنـد در راسـتای سیاسـتهای تغییر الگوی کشت و ورود محصولات بهره برداران در زنجیره تولید باهدف صـرفه اقتصادی با میزبانی مرکزحومه شهرستان ایوان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید

مدیر جهاد کشاورزی شهرسـتان ایوان افزود: این کلاس که با تدریس دکتر عبدالهی مسئول پروژه ایکاردای استان که موضوع کشت گیاه ماشک و ترتیکاله بعنوان علوفه به صورت جـداگانه و مخلوط مورد بازدید و بررسـی قرار گرفت که نتایج تحقیقات و برآوردهای آن حاکی از برداشت ۲۰ تن علوفه تر در هر هکتار است

وی بیان نمود: که این طرح با اسـتقبال فراوان بهره برداران (دام وزراعت)شهرسـتان قرار گرفته بطوریکه برنامه ریزی برای کشت ۱۰۰ هکتار برای سال زراعی آتی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

حیدری افزود: به هرکدام از حاضرین در کلاس پک آموزشی بهداشتی در راستای پرو تکل های بهداشتی تحویل داده شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید