Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان ایلام

مدیرجهادکشاورزی شهرستان ایلام گفت: پیش بینی می گردد کار برداشت مزارع حدود 2 ماه طول بکشد.

آغاز برداشت مزارع غلات  در شهرستان ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، شـریف خدامرادی  بیان کرد: " کاربرداشت مزارع غلات پاییزه درسطح 4200 هکتار گندم و7800 هکتـار جو آغـاز گردیـد " و پیش بینی می شود ازاین سـطح تقریبا 4000تن گندم و7500تن جـو تولیـد شود. 

وی افزود: به همین منظور تعـداد 8دستگاه کمبـاین بومی - 40دستگاه کمباین مهاجرو42دسـتگاه دروگر کـار عملیات برداشت را انجام خواهنـد داد.

خدامرادی ادامه داد: مهمترین اقدامات حمایتی جهادکشاورزی شهرسـتان از زارعین علاوه بر توصـیه های فنی در مراحل کاشت داشت و اجرای کلاسهای آموزشی – ترویجی، توزیع 100تن بذرگواهی شده و بیش از 1000تن انواع کودهای شیمیایی اعلام کردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید