Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان

مدیرکل پشتیبانی امور دام ایلام گفت: برای حمایت از مرغداران، ۲۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز استان از تولید کنندگان خریداری شده است.

۲۰۰ تن مرغ مازاد از مرغداری‌های ایلام خریداری شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، محمد مهدی پور سیاه بیدی اظهار کرد: بیش از ۳۹۰ واحد مرغداری در ایلام فعال است و سالانه ۵۲ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این میزان تولید سه برابر نیاز استان ایلام است، گفت: مرغ مازاد مرغدارای ها بدون هیچ محدودیت خریداری و ذخیره می شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام ایلام بیان کرد: برای تشویق و ترغیب مرغداران استان و متضرر نشدن این صنف، مرغ مازاد بر نیاز استان را بدون محدودیت خریداری و پس از طی مراحلی مانند کنترل کیفیت و نظارت در کشتار و بسته بندی و انجماد آن، ذخیره سازی خواهد شد.

وی افزود: تا کنون بیش از ۲۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز بازار مصرف داخلی استان ایلام، خریداری و همواره در حال خرید سر ریز مرغ بازار مصرف هستیم.

پور سیاه بیدی عنوان کرد: خرید مرغ مازاد مرغداران در ثبات نرخ این محصول تاثیر بسزایی دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید