Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام از بازدید فرماندار شهرستان ایلام از پروژه ساماندهی(تأمین آب) باغات سیوان خبر داد.

بازدید فرماندار شهرستان ایلام از پروژه ساماندهی(تأمین آب) باغات سیوان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، شریف خدامرادی بیان کرد: فرماندار شهرسـتان ایلام از محل اجرای پروژه ساماندهی (تأمین آب) باغات بخش سـیوان بازدیـد نمود و از نزدیک در جریان رونـد اجرای پروژه قرار گرفتند .

خدامرادی در این بازدید توضیحاتی در خصوص اهداف اجرای پروژه بیان کرد و ادامه داد: مساحت باغات تحت پوشش، میزان اعتبار پروژه و پیشرفت فیزیکی آن ارائه و فرماندار نیز بر اجرای پروژه در موعد مقرر تأکید کردند

شایان ذکر است : فاز اول پروژه مذکور در سـطح ۲۷۰ هکتار از باغات روسـتاهای حیدرآباد، زردآلو آباد، داروند و میدان با هدف افزایش راندمان بهره

برداری از آب، کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید محصول با اعتباری به میزان ۷۰ میلیارد ریال در حال اجراست

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید