Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان از برگزاری جلسه کمیته برداشت غلات در این شهرستان خبر داد.

برگزاری جلسه کمیته برداشت غلات در شهرستان سیروان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، نورالدین فتاح زاده بیان کرد: جلسه هماهنگی کمیته برداشت غلات با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان سیروان  برگزار گردید.

فتاح زاده گفت: ابتدا دکتر رحیمی مقدم فرماندار شهرسـتان ضـمن خیرمقدم به حاضرین در خصوص مسائل و مشکلات در حوزه برداشت در سـال گذشـته پرداخت و همچنین در خصوص آتش سوزی هایی که خسارات زیادی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان وارد کرده مطالبی ارائه کردند و خواستار اطلاع رسانی و ترویج به کشاورزان و بهره برداران در خصوص بیمه نمودن محصولات کشاورزی شدند

سـپس در ادامه فتـاح زاده ضـمن اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۹-۹۸ حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضـی شهرستان به کشت گندم و جو اختصاص یافته که از این میزان حدود ۵۵۰۰ هکتار جو و ۴۵۰۰ هکتـار گنـدم می باشـد افزود از آنجا که بخش کشاورزی در کشور دارای شـرایط ویژه و یک بخش استراتژیک بوده و حاصـل زحمات و تلاش کشاورزان و کارشـناسان در طول یک سال می باشد لذا می طلبد که هم ادارات و دهیاران در امر برداشت غلات جدیت لازم را داشته باشند

فتاح زاده مـدیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه اراضـی کشاورزی شهرسـتان بصورت خرده مالک بوده و همین موضوع باعث می شود که کمباین های غیربومی رغبتی برای عملیات برداشت در این شهرستان نداشته باشند. ضمنًا این شهرستان برای عملیـات برداشت دارای ۷ کمبـاین بومی و نیاز به حـدود ۲۵ کمبـاین غیربـومی در طـول برداشت را دارد. همچنین در خصوص اقداماتی که مدیریت جهاد کشاورزی در طول برداشت خواهد داشت شامل تماس با اتحادیه کمباین داران در شـیراز و دعوت از کمبـاین هـای غیربومی جهت برداشت، بازدیـد از کمبـاین های حوزه شهرسـتان و صـدور کارت معاینه فنی، تشـکیل گروه های کارشـناسان ناظر برداشت و نظارت مستمر بر امر برداشت هم در مزرعه و هم در محل مرکز خرید، توزیع سوخت سهمیه ای به کمباین ها است.

 سپس در پایان جلسه هر کدام از حاضرین نظرات پیشنهادات و مسائل و مشکلات در زمینه برداشت غلات را ارائه کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید