Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

میری با بیان اینکه کارشناسان پهنه های کشاورزی در استان ایلام به کمک ترویج فریضه زکات می آیند، گفت: توزیع ثروت و جلوگیری از شکاف طبقاتی یکی از مهمترین عواید پرداخت زکات است.

جلوگیری از شکاف طبقاتی یکی از مهم ترین عواید پرداخت زکات است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، سیدمحمدتراب  میری بیان داشت: مشارکت در جمع آوری زکات توسط هر  کارشناس پهنه کشاورزی می تواند تأثیر مهمی در افزایش پرداخت زکات در این استان باشد و امسال قطعا تحول خوبی در زمینه جمع آوری زکات اتفاق خواهد افتاد.

«سید محمدتراب میری» با  بیان اینکه فقر و شکاف طبقاتی زمینه ساز بسیاری از مشکلات و معضلات کلان اجتماعی است، افزود: توزیع ثروت و جلوگیری از شکاف طبقاتی یکی از مهم ترین عواید پرداخت زکات است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام ابراز کرد: با توجه به ظرفیت بزرگی که این فریضه دارد، اگر زکات توسط مردم به درستی پرداخت شود می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی در جامعه و از بین رفتن فقر شود.

میری تصریح کرد: در این استان تعداد 510 کارشناس پهنه کشاورزی مشغول فعالیت بوده که از این کارشناسان خواسته ایم در زمینه ترویج و جمع آوری زکات وارد عرصه شوند.

وی با بیان اینکه هزینه کرد زکات جمع آوری شده در همان محل هایی که زکات جمع آوری شده است از بهترین راهکارها برای تبلیغ و ترویج فریضه زکات است، خاطرنشان کرد: مصرف درست زکات در محل های جمع آوری شده علاوه بر توسعه اقتصادی باعث تشویق و ترغیب هرچه بیشتر مردم به پرداخت زکات می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید