Iranian Agriculture News Agency

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام خبر داد:

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از رها سازی بیش از 300 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا در قفس خبر داد.

رها سازی بیش از 300 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا در قفس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، رضا سلیمانی مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بیان داشت: ظرفیت این قفس‌ها 2 هزار تن می باشدکه تا کنون بیش از  سـیصد هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا با وزن متوسط 80 گرم در مجموعه قفس‌های سـنتی و نیمه صنعتی فعال رهاسازی شده است.

وی ادامه داد: این رونـد تـا پایـان مـاه جاری همچنان ادامه داشـته و با تکمیل ظرفیت کلیه مجموعه قفسـهای موجود و رهاسازی در طرح صـنعتی سرمایه گـذار در دریاچه آغاز خواهد شد.

سلیمانی افزود: پیش بینی می شود حـدود 800 تن مـاهی قزل آلا تا پایان سال اسـتحصال شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید