Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان گفت: جلسه ای در خصوص بررسـی مسائل و مشـکلات سایت باغبانی پسـته بانواز با حضور معـاون بهبود تولیـدات گیـاهی سازمـان، مـدیر باغبـانی سازمان، کارشـناسان باغبانی و ترویج مدیریت و جمعی از باغداران برگزار گردید.

مشکلات باغداران پسته مرتفع می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، نورالدین فتاح زاده بیان داشت: در این جلسه در خصوص مسائل و مشـکلات محلی که سایت باغبانی بانواز در حال حاضر با آنها مواجه می باشـد،  شامل اینکه تعـدادی از بهره برداران در سایت اقـدام به کاشت غلات نموده انـد این مـدیریت آمادگی دارد که مجدداً نسبت به کاشت نهال پسته با باغداران همکاری داشته باشد و نسبت به واکاری قطعاتی از باغات که نیازی به کاشت مجدد دارند اقـداماتی در این راسـتا صورت گیرد. همچنین باغاتی که عمل پیوند زنی در آنها انجام نگردیده دوباره عملیات پیوندزنی انجام گیرد و از باغداران خواسته شد که با جدیت بیشتری به باغات خود رسیدگی نمایند و در زمان مناسب با علف های هرز مبارزه و نیز نسبت به پرداخت به موقع صورتحساب برق مصرفی خود با نماینده سایت همکاری نمایند.

مـدیر جهاد کشاورزی افزود: سایت باغبانی بانواز 40 هکتار بوده و حـدود 80 بهره بردار مشـغول فعالیت در آن می باشند که علاوه بر ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر باعث ایجاد شغل برای ساکنین این شهرستان گردیده است

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید