Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از آموزش 134 کارشناس نوغاندار خبر داد.

 کارگاه آموزشی نوغانداری  برگزار شد

مجتبی شیرخانی در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان ایلام بیان کرد:  بر اسـاس برنامه ریزی صورت گرفته در راسـتای آموزش نوغانداری در استان سه دوره آموزش توجیهی کوتاه مـدت با حضور 134 نفراز کارشـناسان و بهره برداران شهرسـتانهای مسـتعد استان( بدره، ملکشاهی، ایوان، سیروان، چرداول و ایلام) بمدت دو روز با مربیگری مهندس بهرام گلرنگ از کارشناس نوغانداری اعزامی از اصفهان در محل مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی و مراکز کمیته امداد شهرستان سیروان و ایوان اجرا شد.

شیرخانی افزود: در این دوره فراگیران با اصول پرورش کرم ابریشم، تغذیه، بهره برداری، استحصال و بازاریابی آشنا شدند تا انشااله زمینه برای اجرای پروژه در سال آتی در شهرستانهای مستعد استان فراهم شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید