Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاوزری شهرستان سیروان

مدیر جهاد کشاوزری شهرستان سیروان گفت:یـک دوره کلاـس آموزشـی تحت عنوان عـدم اسـتفاده از مواد غـذایی کپـک زده و نـان خشک در تغـذیه دام و همچنین اصول بهداشتی جایگاه دام با حضور کارشـناسان امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرسـتان و تعدادی از دامداران در روستای سرتنگ برگزار شد.

کارگاه آموزشی عدم استفاده از نان کپک زده در دامداری برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، نورالدین فتاح زاده بیان نمود : در این دوره آموزشـی مطالبی در خصوص عدم اسـتفاده از مواد غذای کپک زده که باعث اثرات مضـری بر دسـتگاه گوارشـی و کبـد و همچنین بر روی دسـتگاه تناسـلی دام ها می گـذارد که نتیجه و پیامد آن باعث عدم جذب مواد غذایی و تخریب آنزیم ها و سقط و کوری جنین های متولد شده می شود به حاضرین ارائه شد.

وی در پایان گفت: این مـدیریت علاوه بر سـهمیه سـبوس به طرح های گاوداری صـنعتی و نیمه صـنعتی، به صورت ماهیانه در بین دامداران خانگی نیز سهمیه سبوس توزیع می‌کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید