Iranian Agriculture News Agency

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سیروان خبر داد

سـرپرست جهـاد کشاورزی شهرسـتان سـیروان گفت: برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان سیروان آغاز گردید.

تولید بیش از 5 هزار تن برنج سفید در این شهرستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، نورالدین فتاح زاده اظهار داشت:ارقـام کشت شـده برنـج در شهرسـتان شامـل عنـبربو، طـارم و شمشیری می باشد و سطح زیرکشت برنج در شهرستان 1540 هکتار می باشـد که پیش بینی می شود از این میزان 8470 تن شلتوک تولید و مقدار 5082 تن برنج سفید به بازار عرضه گردد که ارزش اقتصادی آن برابر 81 میلیارد تومان بوده و از نظر درآمد و اشتغالزایی برای کشاورزان و بهره برداران این شهرستان هائز اهمیت می باشد.

مهنـدس فتاح زاده افزود: برای برداشت برنـج 18 دسـتگاه کمباین برنـج بومی وجود دارد که دو دسـتگاه از انها در سال جاری از طریق خط ویژه مکانیزاسـیون به متقاضـیان واگـذار گردیده و نیز از کمباین داران غیربومی که سالهای گذشـته در شهرسـتان کار کرده انـد دعوت بعمل آمده که جهت عملیات برداشت به شهرسـتان عزیمت نمایند. پیش بینی می شود حـدود 15تا 20 دسـتگاه کمباین غیربومی وارد شهرسـتان شود و این مـدیریت آمادگی تأمین سوخت کمباین های بومی و غیربومی را در طول دوره برداشت دارد.

مـدیر جهـادکشاورزی شهرســتان سیروان گفت: در شهرستان 8 واحد برنجکوبی برقی و 9 واحد برنجکوبی گازوئیلی جهت عملیات سفید کردن برنج وجود دارد و این مدیریت آمادگی تأمین سوخت آنها را نیز دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید