Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول از برداشت دانه های روغنی گلرنگ در این شهرستان خبر داد.

برداشت دانه های روغنی گلرنگ در شهرستان چرداول

به گزارشخبرنگار ایانادر استان ایلام، پسندیده گفت: در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ زیر نظر اداره محترم تولیدات گیاهی شهرستان و کارشناسان زراعت مرکز آسمان آباد، ، سطح ۲۳ هکتار از اراضی زراعی به کاشت گیاه روغنی گلرنگ اختصاص یافت که با میانگین عملکرد ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار، میزان ۵۷۵۰ کیلوگرم دانه روغنی گلرنگ برداشت شد.

به گفته دکتر عبداللهی مدیر اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان : امسال بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کاشت گلرنگ اختصاص یافت، که از این میزان کشاورزان بیش از ۱۰۰ تن دانه روغنی گلرنگ برداشت کرده اند.

لازم به ذکر است؛ گلرنگ از دانه های روغنی است که مقاوم به کم آبی و در شرایط دیم تناوب خوبی برای غلات محسوب می شود ، گلغنچه آن و دانه روغنی مربوطه نیز برای کشاورزان بسیار درآمدزا است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید